Custöriteleşdirilen çaý sowgat gutusyny nädip saýlamaly?

Müşderiler üçin çaý gaplaýyş gutulary dizaýn edilende we özleşdirilende, material, tehnologiýa we guty görnüşi ýaly faktorlar göz öňünde tutulmalydyr.Gowy çaý gaplaýyş gutusy diňe bir çaýyň hilini ýokarlandyrman, eýsem sarp edijileriň satyn almak islegini hem artdyryp biler.
Bu gün, çaý gaplaýyş gutusyny özleşdirmegiň umumy saýlawlaryny hödürlemek isleýärin:
1 、gapak we esasy sowgat gutusyçaý gaplamak üçin
Gapak we esasy guty sowgat gutulary üçin iň köp ulanylýanlardan biridir.Gapak we esasy guty garaşsyz.Umumy material saýlamasy 128g ýa-da 157g örtülen kagyz bilen örtülen çal tagta.Surfaceerüsti dürli dizaýn stillerine görä degişli prosesi saýlar we umumy görnüşi has ýokary derejeli bolar.

https://www.reyoungpack.com/luxury-gift-box-wholesale-luxury-custom-cardboard-paper-boxes-packaging-gift-boxes-with-lid-for-gifts-reyoung-product/
2 、kitap sowgat gutusyçaý gaplamak üçin
Kitap gutusy çaý gutusynyň iň köp ulanylýan gaplaýyş görnüşidir.Gutynyň düýbüniň bir tarapy beýleki tarapa birikdirildi.Adatça, kitap gutusy saýlanylanda, guty ýaly dizaýn stili bolan sumka ýasaýar.

https://www.reyoungpack.com/magnetics-paper-packaging-gift-boxes-custom-black-empty-cardboard-box-with-logo-for-clothing-reyoung-product/
3. Çyzgy gutusyçaý gaplamak gutusy
Çyzgy gutusy edil durmuşda ulanýan çekişimize meňzeýär.Bu guty görnüşi ownuk haltalarda gaplanan çaý üçin amatlydyr.Çyzgy gutusy owadan görünýär we geljekki bazardaky çaý gutularynyň täze ösüş ugry bolan hili ýok.

https://www.reyoungpack.com/drawer-gift-box-modern-novel-design-drawer-paper-box-luxury-customised-gifts-crafts-packaging-gift-box-reyoung-product/

“Hangzhou Reyoung Printing & Packaging Co., Ltd.” esasan müşderiler üçin bir bitewi çap we gaplaýyş önümlerini satyn almak platformasyny döretmekden ybarat.
Kagyz gutusy, sowgat gutusy, kagyz turbasy, kagyz halta we ş.m. üçin 3700 inedördül metr iş bazasy we kitap, gaty kitap, alsurnal we ş.m. çap etmek üçin 4000 inedördül metr zawod bazasy bar.
Bizde ösen çaphana enjamlarynyň doly toplumy we 300-den gowrak hünärmen çaphana ýoldaşy bar we bu önümlerimiziň hilini kepillendirmek üçin iň möhüm faktorlar.
Has giňişleýin maglumat, web sahypamyza girip görmegiňizi haýyş edýärishttps://www.reyoungpack.com/


Iş wagty: Noýabr-21-2022