Lomaý gara adaty logotip, bukulýan magnitli ak sowgat gutulary - Premium lýuks gaýtadan işlenip bilinýän berk karton kagyz gaplaýyş geýim gutusy, ýokarky gapagy - REYOUNG

Gysga düşündiriş:

Önümçilik: REYOUNG
Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý
Material: 1600gsm çal tagta + 157gsm örtülen kagyz ýa-da ýöriteleşdirilen (kart kagyzy, çal tagta, örtülen kagyz, gasynlanan kagyz, beýleki ajaýyp kagyz)
Ölçegi / Reňki: Custöriteleşdirilen kabul ediň
Mysal hyzmaty: Goldaw we hoş geldiňiz
Ref: RYF003 ýykylýan gaty guty
Şahadatnama: ISO9001, SGS, FSC
Lezzet al!Sahypamda has köp model bar.Sagbol!


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

1.Biz üpjün etmek üçin hünärmen öndürijibir nokatly gaplama çap hyzmatlary.
2.Eörite ýasalan çap edilen gaplama hyzmatlary zerur bolsa, bize özüňiz bilen üpjün ediňAI, CDR we PDF faýllarynda talaplar we dizaýnlar.

Üstünliklerimiz

1. Hünärmen: Biz köp ýyllap gaplaýyş we çap önümlerini öndüriji.

2. Hyzmat: Müşderilere ýokary hilli hyzmat beriň, müşderilere şahsy gaplama we çap önümini özleşdirmek hyzmatlary, hünär dizaýn hyzmatlary we mugt nusga hyzmatlary bilen üpjün ediň.

3. Hil: Gaplamak we çap etmek önümlerimizde çig maldan tehnologiýa çenli gaplamaga çenli berk QC ulgamy bar.Jikme-jikliklerden hiline gözegçilik edýäris.

Magnit berk karton bukulýan sowgat gutusy

01. Daşky gurşawy goramak: çal tagtadan we kagyz çig maldan ýasalan, gaýtadan ulanylýan we zaýalanýan
02. Gurluşy: Ulag we ammar ýeriniň 80% tygşytlap, bukulyp we tekiz iberilip bilner
03. -okary derejeli: Kagyz tagtasy güýçli we ýokary derejeli önümleri gaplamak üçin ulanylyp bilner
04. Özbaşdak düzülip bilner: Şahsylaşdyrma elýeterli

 

Has gowy gaplamak, has gowy durmuş!

Has giňişleýin maglumat we sitata üçin taýynmy?

Üpjün ediji bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris!

bukulýan karton
çökýän karton guty
çökýän karton guty

gapakly sowgat kagyz gutusy (3) gapakly sowgat kagyz gutusy (7) gapakly sowgat kagyz gutusy (8) gapakly sowgat kagyz gutusy (9)

Çalt Jikme-jiklikler

Model belgisi: RYF003

Senagat ulanylyşy: Egin-eşik, aýakgap, kosmetika, sarp ediş elektronikasy, iýmit gaplamasy

Kagyz görnüşi: Gaty karton, çeper kagyz, kagyz, altyn / kümüş kartoçka ýa-da özleşdirilen

Çap etmek bilen işlemek: nagyşlamak, ýalpyldawuk laminasiýa, Matt laminasiýa, möhür basmak, UV örtük, lak, wANING, altyn folga, ýöriteleşdirilen, laminasiýa / lak / gyzgyn marka

Hususy sargyt: kabul ediň

Görnüşi: gönüburçly / kwadrat (omöriteleşdirilen)

Gutynyň görnüşi: Ahyrky bukulýan kagyz gutusy

Ölçegi: Düzeltmek üçin Pls üpjün ediji bilen habarlaşyň

Çap etmek: Cörite CMYK reňki, Pantone reňki

Çeper eserleriň formatlary:AI, CDR we PDFbolýar.

Dizaýn: Müşderiniň aýratyn talaby

Aýralyklar

Önümiň ady: Magnit çöküp bilýän berk buklama gutusy
Ölçegi: L * W * H ---Müşderileriň aýratyn haýyşyna görä.
Reňk, şekil we logotip Customöriteleşdirilen hoş geldiňiz,Markaňyzyň nyşany üýtgeşik bolsun.
Material: Daşarky çyzgy:sintetiki kagyz, pil süňkünden ýasalan tagta, örtülen kagyz, ýörite kagyz, çeper kagyz, goşa kagyz, ajaýyp kagyz, kraft kagyz we ş.m.
Içerki çyzgy:çal tagta, gasynlanan kagyz, kagyz kagyzy, örtülen kagyz, pil süňkünden ýasalan tagta, ýörite kagyz we ş.m.Saýlawyňyz üçin giň aralyk.
Kagyz dolamak: Müşderi bilen çap edilip bilinýän çeper eser, çap edilen we laminirlenen dizaýn çeper eserleri bilen üpjün edýär.
Ornuny tutýanlar: dokumalar we nagyşlar bilen taýýar kagyz, pvc deri, mahmal we ş.m.
Çap etmek: CMYK reňk çap etmek, Pantone reňk çap etmek, Flexo çap etmek we UV çap etmek we başgalar siziň islegiňiz boýunça
Faceerüsti gutarmak: Ossalpyldawuk / mat laminasiýa, ýalpyldawuk / mat lak, kalender, UV nokady / UV örtük, gyzgyn möhür basmak, nagyşlamak / çykarmak, akmak, ýalpyldawuk, iň soňky öl kesmek we ş.m.Özbaşdaklaşdyrma bar
Liner: Içinde mata, içerde üýşmek, plastmassa tarelka, içindäki çişik, karton salmak, köpük salmak, EVA tarelka, atlas goýmak we ş.m. bolup biler.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda
Garnituralar: Gaty enjamlar, lenta, çyzgy, ýaý, aýna, magnit, aç-açan penjire we ş.m.Specialörite islegleriňizi kabul ediň, wagtyňyzy we aladalaryňyzy tygşytlamaga mümkinçilik beriň.
Gurşun wagty: Nusgalar üçin 3-7 iş güni;Köpçülikleýin önümçilik üçin 5-35 iş güni.Uniwersitetlerimiz, amatlylygyňyz.
S: SGS, FSC, ISO9001 we Intertek-de berk hil gözegçiligi.Hünär we hil siziň ynamyňyza laýykdyr
Töleg möhleti T / T, Western Union, Nagt we beýlekiler bilen gepleşik geçirip bolar. Diňe 30% goýum.Floüzýän maýaňyzy has täsirli ediň.
Enjam enjamlary HeidelbergS3900 Reňk bölüji maşyn,EpsonSubutnama enjamy,HeidelbergTopsetter102 CTP enjamy,HeidelbergCD102-4 Reňkli maşyn,HeidelbergSM102-2-P Iki reňkli maşyn,HeidelbergSM74 -4 Reňkli maşyn,HeidelbergSM74 -4 + L Reňkli maşyn,MatinniAjaýyp baglaýjy,KolbulsGaty örtükli kitap öndürýän maşyn,AsterAwtomat tikin maşyny,HeidelbergStahl eplenýän maşyn,EerTikin maşyny,PolýarKesiji maşyn we beýleki ösen enjamlar.

Zawodymyz

kagyz gaplaýyş gutusy zawody (1)

 

1985-nji ýylda döredilen “Hangzhou Reyoung Packaging & Printing Co., Ltd.” esasan müşderiler üçin bir gezeklik çap we gaplaýyş önümlerini satyn almak platformasyny döretmekden ybarat. Esasy önümlerimiz: kagyz gutular, sowgat gutulary, gasynlanan gutular, kartoçka gaplama gutulary we ş.m. ., kagyz haltalar, kagyz haltalary, söwda haltalary, sowgat haltalary we ş.m .;kagyz gaplar, kagyz turbalary;çaphana hyzmatlary, kitap çap etmegiň ähli görnüşleri, depder çap etmek, Kitap çap etmek, katalog çap etmek we kartoçka çap etmek we ş.m.

Kooperatiw zawodymyzda kagyz gutusy, sowgat gutusy, kagyz turbasy, kagyz halta we ş.m. üçin 3700 inedördül metr iş bazasy we kitap, gaty kitap, joururnallar ýaly 4000 inedördül metr zawod bazasy bar.

Kooperatiw zawodymyzda ösen çaphana enjamlarynyň doly toplumy barHeidelbergS3900 Reňk bölüji maşyn,EpsonSubutnama enjamy,HeidelbergTopsetter102 CTP enjamy,HeidelbergCD102-4 Reňkli maşyn,HeidelbergSM102-2-P Iki reňkli maşyn,HeidelbergSM74 -4 Reňkli maşyn,HeidelbergSM74 -4 + L Reňkli maşyn, Matinni ajaýyp baglaýjy,KolbulsGaty örtükli kitap öndürýän maşyn, Aster awtomatiki tikin maşyny,HeidelbergStahl eplenýän maşyn,EerTikin maşyny,PolýarKesiji maşyn we beýleki ösen enjamlar.300-den gowrak hünärmen çap toparynyň ýoldaşlary we hünärmen dizaýnerler we önümlerimiziň hilini kepillendirmek üçin iň möhüm faktorlar.

 

Reyoung, ösüş şertlerimiz hökmünde müşderilere elmydama ýokary hilli hyzmatlar we ýokary hilli önümler hödürleýär.Şahsylaşdyrylan dizaýn, markany özleşdirmek, nusga hyzmaty, karz kepillendiriş hyzmaty we logistika kepillik hyzmaty we ş.m. ýaly hyzmatlary hödürleýäris.

“Hangzhou Reyoung Printing & Packaging Co., Ltd.” siziň gözlegiňizi gutlaýar!Uzak möhletli hyzmatdaş bolmagymyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!

 

 

kagyz gaplaýyş gutusy zawody (2) kagyz gaplaýyş gutusy zawody (3) kagyz gaplaýyş gutusy zawody (4) kagyz gaplaýyş gutusy zawody (5) kagyz gaplaýyş gutusy zawody (6) kagyz gaplaýyş gutusy zawody (7)


  • Öňki:
  • Indiki: