Arza

REYOUNG- REaşyl gaplama

Has gowy gaplamak, has gowy durmuş!

Gaplamak amaly ssenarileri

Greenaşyl daşky gurşawy goramak, daşky gurşawy goramak, plastmassa gaplamalary taşlamak we daşky gurşawy goramak gaplamalaryny ulanmak baradaky global düşünjäniň giňelmegi bilen global tendensiýa öwrüldi.Geliň, watanymyzy gaplamakdan goralyň!

Içki eşikler we jorap aýakgaplary kagyz gapaklary

Şokolad, çalt nahar, gamburger, çörek-bulka, pizza, süýji, öý haýwanlary we beýleki iýmit gaplary

Şokolad gaplaýyş gutusy, kagyz haltalary we şokolad gaplaýan kagyz üpjün ediji

Şerap, çaý, kofe, piwo daşaýjy we beýleki içgi kagyz gaplaýyş üpjünçisi

Derini ideg etmek, atyr, efir ýagy, pomada we dodak balzam, maskara, göz kölegesi, gowşak poroşok, gyzarma, diş pastasy, dyrnak çalmak, parik, ýalan kirpikler, makiýa tools gurallary we beýleki kosmetiki önümler gaplamalary

Şem, kanselýariýa, senetçilik beýleki sowgat we senet kagyzy gaplaýjy üpjün ediji

Jübi telefon esbaplary, jübi telefony, elektron çilim, kamera, nauşnik, akylly elektronika, öý enjamlary we beýleki sarp ediş elektronikasy önümleri kagyz gaplaýyş üpjünçisi

Şaý-sepler, sagat, äýnek kagyz gaplaýyş üpjünçisi

Isleýän gaplamalaryňyzy we dizaýnyňyzy aýdyň, ähli kagyz gaplamalarynyň özleşdirilmegini goldaýarys

BIZ Döredýäris

Professional gurluşy düzüjilerimiz we metbugatdan öňki toparymyz bar, öz pikirleriňizi aýdyň, biz siziň üçin gaplamany durmuşa geçirýäris ~

BIZ BOLANOK

Kagyz gaplamasynyň hünärmen öndürijisidiris, materiallar, gurluş, ussatlyk we ş.m. boýunça hünärli maslahat berip bileris.

BIZ AWRATY ..

Hilimiz, hyzmatymyz we logistikamyz sizi kanagatlandyrar ~

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?