Biz hakda

Reyoung korpusy.1985-nji ýylda döredildi,Hytaýyň gündogarynda öňdebaryjy çaphanasydyr.Esasy önümler kitap çap etmek, katalog çap etmek we magazineurnal çap etmekdir.

Iň täze getirilen enjamlar bilen, müşderileriň önümleri çap etmek baradaky dürli islegini kanagatlandyryp bileris.
Aşakda maşyn sanawy:

Haryt

Maşyn sanawy

Mukdar

Önümçilik kuwwaty

PRE-PRESS

Heidelberg S3900 Reňk bölüji maşyn

1

10,000M / gün
Heidelberg D8200 skaner enjamy

1

4000M / gün
Japaneseapon web-ekran enjamy

1

4000M / gün
Webapon web sahypasy CTP

1

140 sahypa / gün
Epson subutnama enjamy

2

1000P / gün
Heidelberg Suprasetter CTP

1

200 sahypa / gün
Dizaýn we ýerleşiş üçin “Apple Computer”

30

Heidelberg kamera enjamy

1

Günde 600p

Çap etmek

Heidelberg CD102V 4 Reňkli maşyn

1

640Ream / Day
Heidelberg CD74 4 Reňkli maşyn

1

640Ream / Day
Heidelberg XL75 5 Reňkli maşyn

1

700 gün / gün
Heidelberg 2 reňkli maşyn

1

600Ream / Day
Heidelberg SM8P reňk maşyny

1

1600Ream / Day

BINDING

Matinni awtomatiki baglaýjy maşyn liniýasy

1

100,000pcs / Günde
Eplenýän maşyn

8

200,000 sahypa / gün
Kolbuls gaty örtükli awtomatiki baglanyşyk

1

10,000pc / Günde
Matinni awtomatiki tikin maşyny

5

Günde 70,000 sany
Eder tikiş enjamy

2

250,000 sany / gün
Zawod gezelenji (16)
Zawod gezelenji (10)
Zawod gezelenji (3)

Bazara laýyk gelmek üçin 2007-nji ýylda guty gaplaýyş zawodymyzy giňeldýäris.Täze zawod, esasan, kagyz / karton sowgat gutulary, agaç gutular, kagyz turbalary we gasynlanan guty gutular üçin guty gaplaýyş önümçiligine gönükdirilendir.Gutular esasan şokolad gaplamak, kosmetiki guty gaplamak we çakyr gaplamak üçin ulanylýar.

Esasanam guty gaplamak önümçiligi üçin täze getirilen enjamlar:

Haryt

Maşyn sanawy

Mukdar

Önümçilik kuwwaty

Çap etmek

Heidelberg CD102V 4 Reňkli maşyn

1

640Ream / Day
Heidelberg SM74 4 Reňkli maşyn

1

640Ream / Day
Heidelberg CD102V 5 reňkli maşyn

1

700 gün / gün
Heidelberg 2 reňkli maşyn

1

600Ream / Day
Heidelberg SM8P reňk maşyny

1

1600Ream / Day
 

 

BOX ÖNÜMLER MERKEZI

El bilen kesmek maşyny

2

9,000P / gün
Şweýsariýa 1020 Awtomatiki öl kesmek maşyny

1

Günde 25,000P
Heidelberg awtomatiki folga möhürleýji maşyn

1

Günde 30,000M
Kitap stili gutusy awtomatiki enjam

1

Günde 50,000P
Lift-gapakly guty awtomatiki enjam

1

Günde 50,000P
Awtomat guty ýelimleýji maşyn

1

10,000P / gün