Reyoung hakda

Reyoung korpusy.1985-nji ýylda döredilen, Hytaýyň gündogaryndaky öňdebaryjy çaphanasydyr.

Reyoung korpusy.Esasy önümler kitap çap etmek, katalog çap etmek, şeýle hem magazineurnal çap etmek hyzmatydyr.

Bazara laýyk gelmek üçin 2007-nji ýylda guty gaplaýyş zawodymyzy giňeldýäris.Täze zawod, esasan, kagyz / karton sowgat gutulary, agaç gutular, kagyz turbalary we gasynlanan guty gutular üçin guty gaplaýyş önümçiligine gönükdirilendir.Gutular esasan şokolad gaplamak, kosmetiki guty gaplamak we çakyr gaplamak üçin ulanylýar.

Programma ssenarileri